Polisa-Życie podsumowuje I kwartał 2013 roku

0
982

„Polisa-Życie” podwoiła zebraną składkę, osiągając 58,4 mln zł w porównaniu do 29,7 mln zł w 2012 roku. Nastąpił wzrost wyniku finansowego brutto o 76%, a wyniku technicznego o 70%, do analogicznego okresu z ubiegłego roku.

Kondycja finansowa spółki jest bardzo dobra – mówi Wiesław Szermach, prezes zarządu „Polisa-Życie” – a wskaźniki finansowe potwierdzają słuszność obranej przez zarząd długoletniej strategii. Szczególny nacisk kładziemy na sprzedaż ubezpieczeń ochronnych ze składką regularną w segmencie produktów grupowych.

Towarzystwo utrzymuje wysoki poziom bezpieczeństwa środków określany przez wskaźnik pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami ,który wynosi 170,47% , wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi utrzymuje się na poziomie 159,50%.

„Polisa-Życie” stale rozwija struktury sieci na terenie całego kraju i posiada 35 przedstawicielstw,16 regionalnych biur handlowych i zespół ponad 1500 agentów.

Źródło: Polisa-Życie