Nowe przepisy o ubezpieczeniu zdrowotnym dla rolników będą obowiązywać jeszcze w 2013r.

0
1054

Przepisy o składce zdrowotnej dla rolników, które weszły w życie, będę obowiązywać także w 2013 roku – potwierdził w rozmowie z Informacyjną Agencją Radiową minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki. Początkowo rząd zakładał, że nowe przepisy będą rozwiązaniem tymczasowym, obowiązującym tylko w 2012 roku.

Marek Sawicki zaproponował Ministerstwom Zdrowia oraz Finansów, aby naliczanie składki zdrowotnej w oparciu o dochody w gospodarstwie zaczęło obowiązywać dopiero od 2014 roku.

Najpierw trzeba wprowadzić system liczenia dochodów rolników – tłumaczy Marek Sawicki.

Według ministra reformowanie systemów podatkowych wymaga dobrego przygotowania, szerokich konsultacji oraz akceptacji społecznej. Jego zdaniem, nawet jeśli uda się przygotować nowe rozwiązania prawne w bieżącym roku, to potrzeba co najmniej roku, aby przygotować rolników do funkcjonowania w nowych realiach.

Decyzją tą nie jest zaskoczony prezes Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych Władysław Serafin. Przypomina, że rolnicy nie wierzyli zapewnieniom rządu, że nowe przepisy to rozwiązanie przejściowe tylko na rok. Organizacja zapowiada złożenie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego.

Rząd będzie zwlekał z wprowadzeniem podatku dochodowego w rolnictwie, gdyż jest to nieopłacalne dla budżetu państwa – uważa Władysław Serafin.

Prezes Związku podkreśla, że obecny kryzys finansowy oraz polityka rządu zmierza przede wszystkim do oszczędności w wydatkach państwa. Jak wyjaśnia Władysław Serafin obecnie nie ma żadnej symulacji, która pokazywałaby korzyści z przejścia rolników na podatek dochodowy. Zapowiada również, że rolnicy nie zgodzą się na podatek ryczałtowy. W jego opinii naliczanie składek oraz podatku w oparciu o dochody doprowadzi do sytuacji, w której okaże się, że połowa gospodarstw zostanie uznanych jako nierentowne, a kilkaset tysięcy rolników oraz ich domowników będzie miało prawo do zasiłku dla bezrobotnych. To z kolei jest jeszcze bardziej niekorzystne dla budżetu państwa – podkreśla Władysław Serafin.

Obecnie Związek przygotowuje wniosek, w którym będzie chciał zaskarżyć do Trybunału Konstytucyjnego nowe przepisy o ubezpieczeniu zdrowotnym nie tylko rolników, ale również innych grup zawodowych.

Zgodnie z przepisami, które zaczęły obowiązywać 1 lutego rolnicy w gospodarstwach powyżej 6 hektarów płacą składkę zdrowotną – za siebie oraz każdego domownika – w wysokości 1 zł od hektara. Za rolników w gospodarstwach mniejszych niż 6 hektarów składkę opłaca budżet państwa.

Źródło: Informacyjna Agencja Radiowa, Bankier.pl