Kolejna wypłata środków przeznaczona na ratowanie greckich obligacji skarbowych

0
998

We wtorek nad ranem podczas spotkania ministrów finansów krajów strefy euro, podjęto decyzję o wypłacie na rzecz Grecji środków w ramach drugiego programu ratunkowego. Środki mają być przeznaczone na wykup zapadających 20 marca 2012 r. obligacji skarbowych. W zamian za pomoc, rząd grecki jest zobowiązany do przeprowadzenia niezbędnych dla uzdrowienia finansów publicznych reform. Dodatkowo banki europejskie zgodziły się na większą redukcję swoich wierzytelności z tytułu greckich obligacji z 50% do 53,5%. Takie doniesienia nie robią już wrażenia na inwestorach giełdowych, ponieważ tego typu informacje dotyczące Grecji wielokrotnie napływały już na rynek w ciągu ostatnich kilku lat. Pesymiści podkreślają, że pomoc dla Grecji przy wykupie zapadających serii obligacji ma charakter doraźny i nie przyczynia się do rozwiązania problemów tego kraju w długim horyzoncie czasowym. Można jednak odnieść wrażenie, że determinacja polityków w działaniach mających uchronić Grecję przed bankructwem pozwoli systematycznie (na przestrzeni czasu) i skutecznie „zamortyzować” skutki obecnej niewypłacalności tego kraju.

Atmosfera na rynkach akcji jest pozytywna, choć w ostatnich dniach indeksy giełdowych blue chipów nie zmieniły swojej wartości. Rosną jednak kursy akcji spółek małych i średnich. Od początku roku indeks sWIG80 wzrósł o ok. 25% przy dużych obrotach. Otoczenie makroekonomiczne sprzyja utrzymywaniu się optymizmu na szerokim rynku. W Chinach obniżono stopę rezerw obowiązkowych. Również Brazylia zapowiada obniżki stóp.

Brak zmienności, duże obroty na małych spółkach, niskie wyceny oraz sprzyjające otoczenie makro, to tylko niektóre z czynników przemawiających za wzrostami co najmniej w horyzoncie średnioterminowym. Potencjalna korekta może mieć rożny przebieg na różnych rynkach. WIG20 w ostatnich dniach wydaje się być słabszy od rynków zagranicznych, przez co jest bardziej podatny na korektę. Zważywszy jednak na fakt, że atmosfera wśród inwestorów w Polsce uległa diametralnej zmianie na przestrzeni ostatnich dwóch miesięcy, kluczowe dla rozwoju sytuacji rynkowej będą miały wyniki polskich spółek za czwarty kwartał 2011 r., których publikowanie właśnie się zaczyna.

Źródło: Wojciech Juroszek – Doradca Inwestycyjny AgioFunds TFI S.A.