KRUS organizatorem turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci

0
1059

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zorganizuje w tym roku osiem 21-dniowych turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci urodzonych pomiędzy 1997 a 2005 rokiem, których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) jest uprawnione do świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników. Pierwszeństwo mają dzieci, na które przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wskazaniem do pobytu dzieci na turnusach z KRUS są wady postawy, choroby układu ruchu lub układu oddechowego.

Wnioski od zainteresowanych rolników przyjmują oddziały regionalne i placówki terenowe Kasy, w terminach określonych przez te jednostki, po uprzednim wypełnieniu skierowania przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę. Kwalifikacji dziecka do konkretnego ośrodka dokonuje lekarz inspektor oddziału regionalnego, a zatwierdzenia skierowania – Centrala KRUS.

Ze strony KRUS uczestnicy turnusów rehabilitacyjnych mają zapewnione całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską oraz indywidualny program rehabilitacyjny. Opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

W minionych latach z rehabilitacji połączonej z wakacyjnym wypoczynkiem skorzystało łącznie ponad 24 tys. dzieci.

Źródło: KRUS