Subfundusze Arka najlepiej sprzedającymi się produktami w I półroczu 2012 roku

0
1001

Według zestawienia przygotowanego przez Analizy Online dwa subfundusze: Arka Prestiż Obligacji Skarbowych oraz Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych znalazły się wśród dziesięciu najlepiej sprzedających się produktów w pierwszym półroczu 2012 roku.

„Arka Prestiż Obligacji Skarbowych, pozyskała w pierwszym półroczu br. 672 mln zł netto, co jest szczególnym osiągnięciem, w sytuacji, gdy łączna sprzedaż funduszy detalicznych wyniosła + 700 mln zł. Zważywszy na sytuację makroekonomiczną i awersję do ryzyka nie dziwi fakt, że w pierwszej dziesiątce najchętniej kupowanych produktów znalazły się fundusze pieniężne i dłużne. O sukcesie przesądził wynik inwestycyjny oraz wsparcie sprzedaży” – podsumowuje Marlena Janota, Członek Zarządu BZ WBK TFI, odpowiedzialna za obszar sprzedaży i marketingu.

Fundusz  Arka Prestiż Obligacji Skarbowych został stworzony z myślą o zamożnych klientach, którzy poszukują wysokiego bezpieczeństwa i solidnych wyników inwestycyjnych. Fundusz charakteryzuje niska ekspozycja na ryzyko kredytowe i walutowe. Wysoki udział papierów skarbowych zapewnia wysoki poziom płynności w funduszu. W ostatnim roku fundusz osiągnął stopę zwrotu na poziomie 7,70%, która plasuje go na drugim miejscu w grupie funduszy dłużnych polskich papierów skarbowych (na 30.06.2012). Minimalna wpłata do funduszy wynosi 250 tys. zł. Aktywa funduszu w czerwcu br. przekroczyły 1 mld zł.

„Wysoka dynamika nabyć w funduszach dłużnych skarbowych utwierdza mnie w przekonaniu, że w tego typu funduszach należy kłaść nacisk na płynność aktywów. Inwestować w obligacje na tyle płynne, aby zarówno dokupywanie w okresach dopływu środków, jak i sprzedaż w okresach przeważających umorzeń nie miały wpływu na kursy rynkowe. Równie istotne jest wybieranie instrumentów notowanych na aktywnym rynku, aby klienci zarówno rozpoczynając inwestycję jak i kończąc ją nabywali i umarzali jednostki funduszu po kursie odpowiadającym wartości obligacji będących w portfelu” – komentuje zarządzający funduszami papierów dłużnych Witold Garstka.

źródło: BZ WBK AIB TFI