Arka poszerza ofertę o nowe fundusze inwestujące w obligacje

0
1037

Oferta funduszy inwestujących w obligacje rozszerzyła się o dwa nowe produkty: Arkę BZ WBK Obligacji Korporacyjnych oraz Arkę BZ WBK Obligacji Plus..

Pierwszy z nich koncentrować się będzie na rynku obligacji emitowanych przez przedsiębiorstwa. Obligacje korporacyjne jako klasa aktywów cechują się wyższym potencjałem zysku niż obligacje skarbowe (choć oczywiście związany jest z nimi także wyższy poziom ryzyka). Dodatkowo, specyfiką polskiego rynku jest to, że zwykle mają one zmienne oprocentowanie (oparte na WIBOR), dzięki czemu lepiej niż obligacje skarbowe „znoszą” inflację.

Z kolei Arka Obligacji Plus będzie inwestować przede wszystkim w obligacje, jednak do 10% aktywów będzie mogła lokować w akcje. Część obligacyjna pomyślana jest jako swoista poduszka bezpieczeństwa, natomiast możliwość inwestycji w akcje w portfelu zwiększa potencjał zysków subfunduszu w okresach wzrostów na giełdzie.

Subfundusze będą dostępne u wszystkich dystrybutorów funduszu Arka BZ WBK FIO.