Wzrasta liczba towarzystw oferujących IKZE

0
1047

W ostatnich tygodniach wzrosła liczba towarzystw oferujących indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego. Oszczędzanie w ramach IKZE jest już w ofercie MetLife Amplico Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym, oraz w ING TUnŻ

– Aby efektywnie pomnażać oszczędności emerytalne przyjęliśmy dla MetLife Amplico DFE strategie aktywnej alokacji. Oznacza to, że udział inwestycji w akcje, obligacje, depozyty i inne instrumenty finansowe będziemy uzależniać od sytuacji, jaka ma miejsce w danej chwili, kierując się zasadą maksymalizacji zysków w długim okresie z zachowaniem optymalnego poziomu bezpieczeństwa, żeby efektywnie wykorzystać zmiany koniunktury panującej na poszczególnych segmentach rynku kapitałowego, alokacja poszczególnych klas aktywów funduszu będzie prowadzona w sposób elastyczny – tłumaczy Rafał Mikusiński, prezes zarządu Amplico PTE.

MetLife Amplico DFE pozwala oszczędzającym w ramach IKZE sukcesywnie budować swój kapitał emerytalny – bez podatku od zysków kapitałowych.

Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego to pierwsze w Polsce rozwiązanie z ulgą podatkową polegającą na odliczeniu wpłat na IKZE od podstawy opodatkowania. Zwrot podatku następuje po złożeniu rocznego rozliczenia podatkowego – za rok, w którym dokonaliśmy wpłat na IKZE. Ten fakt powinien zachęcić Polaków do dodatkowego oszczędzania na przyszłość. Tylko dzięki systematycznemu inwestowaniu na rynku kapitałowym części naszych bieżących dochodów, możemy zgromadzić środki, które pozwolą zachować na emeryturze odpowiedni poziom  życia – dodaje Rafał Mikusiński.

Kolejnym towarzystwem, które zdecydowało się oferować IKZE jest ING TUnŻ, które połączyło swoją propozycję z ubezpieczeniem ochronno-inwestycyjnym Sposób na Przyszłość. Umowa na nowe konto może zostać zawarta jednocześnie z umową Sposób na Przyszłość albo dokupić w czasie jej trwania i kończy się wraz z zakończeniem ubezpieczenia. Umowa Sposób na Przyszłość trwa minimum 10 lat.

Dodatkowo osoby, które zdecydują się na nowe produkty emerytalne ING TUnŻ, uzyskają możliwość inwestowania w 17 ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych o różnych strategiach inwestycyjnych i stopniach ryzyka oraz bezkosztowe przenoszenie środków między UFK. Oprócz funduszy kapitałowych, klienci zainteresowani IKE lub IKZE mają również do wyboru 2 portfele modelowe o różnym poziomie ryzyka i potencjalnego zysku. Minimalna składka inwestycyjna wynosi 50 zł miesięcznie plus składka ubezpieczeniowa.

Do towarzystw, które poszerzyły swoją ofertę o indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego dołączyła także  Grupa PZU i Aviva. PZU zaproponowała IKZE w dwóch formach: ubezpieczeniowej (PZU Życie) i Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego (PTE PZU) a Aviva, proponuje klientom IKZE w formie ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym z regularnymi lub nieregularnymi wpłatami. W styczniu IKZE do swojej oferty wprowadziło również Pramerica Życie TUiR zaś poszerzenie portfela o tego typu produkt zapowiedziało Pioneer Pekao TFI

źródło: Analizy Online, gu.com.pl